Skog på udde i vatten

Välkommen till SCA

Vi drivs av skogens kraft

Kärnan i vår verksamhet är den växande skogen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen. Nu har vi satt ett nytt mål och ska öka SCAs klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton per år till 2030 (med basår 2019). Det långsiktiga målet är en fossilfri värdekedja. Till 2030 har vi satt målet att halvera de fossila utsläppen i värdekedjan.

Fossilfri värld

En hållbar framtid

Följ SCAs medarbetare på Instagram!

På vårt gemensamma SCA-konto #wearesca kan du följa 20 medarbetare i olika roller.

Ta chansen att få inblick i deras vardag på massa- och pappersindustrierna, på sågverken, i skogen, i hamnarna, på kontoren, när de jobbar med energiutveckling och i många andra situationer.

Instagramkontot #wearesca

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Miljöinvestering på pelletsfabriken i Härnösand

SCA satsar nu ca 50 miljoner kronor för att minska miljöpåverkan från pelletsfabriken i Härnösand.

Miljöinvesteringar Bionorr

Från Europas till världens största kraftlinermaskin

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Den årliga produktionen av Kraftliner kommer att öka från de nuvarande 450 000 ton till 725 000 ton för att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar.

Expansion Obbola

Expansion Obbola
Projekt
Projekt

Justerverk i världsklass

Hösten 2022 står Bollsta sågverks nya justerverk färdigt. På sikt kommer justerverket innebära att vi kan fördubbla produktionen till en årskapacitet på 750 000 m3.

Justerverk i världsklass

Nytt justerverk i Bollsta
Projekt
Projekt

Energisamarbete SCA och St1

SCA och drivmedelsföretaget St1 startar ett samägt bolag för att producera och utveckla biodrivmedel. Du kan se presskonferensen i efterhand.

Webbsänd presskonferens, från måndagen 20 september, kl 10:00

Presentation SCA och St1

FÖRNYBAR ENERGI
FÖRNYBAR ENERGI

Jobba på SCA

På SCA är vi många som på olika sätt jobbar med skogens kraft för en hållbar framtid. Våra hjärtan slår lite extra för allt mellan frö och furor, samtidigt som vi utvecklas och växer med skogen. Häng med!

Möt våra medarbetare Lediga tjänster

Jobba på SCA
Jobba på SCA

Tekniksprånget

SCA deltar varje år i Tekniksprånget. Praktiken ger värdefulla erfarenheter, kontakter och en mentor på plats. Tekniksprånget drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin i samarbete med näringsliv och offentliga organisationer.

Årets deltagare började på SCA i slutet av augusti och finns med oss till mitten av december.

Läs mer om Tekniksprånget och årets deltagare 2021

Ingenjör
Ingenjör

Ny containerhamn

Mer djup och mer yta skapar nya möjligheter när SCA investerar i en ny containerhamn i Sundsvall. Gods fraktas i allt högre utsträckning i containers, över hela världen. För att möta den efterfrågan bygger SCA en ny containerhamn vid terminalen i Tunadalshamnen. Det skapar nya möjlighet för framtiden, både på land och på vatten.

Ny Containerhamn i Tunadalshamnen

Ny containerhamn i Sundsvall
Ny containerhamn i Sundsvall

SCA Star lyser snart ännu starkare

Vi är nu i full färd med att en rejäl expansion för att bli en ledande CTMP leverantör. Vår nya anläggning vid Ortvikens industriplats kommer att vara klar i början av 2023. Då kommer vi att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud än idag och produktionen tredubblas. Dessutom förbättras vår redan starka miljöprestanda ytterligare.

Expansion av CTMP

Expansion av CTMP
Expansion av CTMP

SCAs ingenjörspodd

Lyssna på ”SCAs ingenjörspodd”. Du kan lyssna på avsnitt från vår första och andra säsong. Under hösten sker inspelningen av nya avsnitt till säsong tre. Vår podd som vänder sig till studenter som vill bekanta sig mer med skogsindustrin, och till branschintresserade.

I varje avsnitt möter våra poddvärdar och en gäst. SCAs ingenjörspodd finns på här vår webbplats eller på välkända poddplattformar.

SCAs ingenjörspodd

Ny skog med föryngringsgaranti

Ny skog med föryngringsgaranti är en helt ny och branschunik tjänst som ger dig markberedning och plantering till fast pris i ett paket – och ett löfte om att vi gör om arbetet om plantorna inte växer som de ska. En trygghet för dig som vill komma igång med din nya skog.

Läs mer
Ny tjänst för dig som äger skog

Hållbart skogsbruk ger störst klimatnytta

Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Årligen driver SCA upp ca 100 miljoner plantor som återplanteras i skogen. Vart femte träd får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCAs eget initiativ och bekostnad.

Växande skogar binder mer koldioxid än fullvuxen skog. Träden blir produkter som kan ersätta exempelvis olja, betong och plast. Då kan olja och kol permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning minskar.

Vår klimatnytta

SCA Pure, unik massakvalitet

SCA Pure

SCA Pure, blekt barrsulfatmassa med unika egenskaper
NBSK massa
NBSK massa

SCA verkar för en digitaliserad framtid

Inom SCA arbetar vi med olika digitaliseringsprojekt för att stå rustade för framtiden. I våra väl investerade anläggningar satsar vi på automatiserade processer och state-of-the-art utrustning. Här visas några goda exempel från flera områden i företaget.

AI utvecklar fabriker
I en fabrik mäts många parametrar med sensorer, allt från övervakning av maskiner till processparametrar. Utifrån dessa stora datamängder kan vi utveckla AI-baserade metoder för att kunna förutspå haverier. Målsättningen är att eliminera oplanerade stopp och olyckor.

Skogsvinge devices

Skogsvinge - Logga in i din skog
I Skogsvinge hittar du allt du behöver för att sköta din skogsfastighet och dina skogsaffärer. Idag och för generationer framåt. I Skogsvinge får du tillgång till skogsbruksplanen och kan jobba med din skog var och när du vill. Följ din skog på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Digitalt skogsbruk för ökad hållbarhet
Skogsbruket ska bli mer digitalt så att skogen kan användas mer effektivt och på ett mer hållbart sätt. Det tycker SCA och andra aktörer inom skogsnäringen som driver det gemensamma forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

SCA SmartTimber trall (3D-rendering)

Hitta rätt färg till ditt hus
SCAs fabriksmålade mellanstrukna ytterpanel i en kulör som du helt väljer själv. Använd färgväljaren för att hitta den bästa kulören för just ditt hus eller inspireras av vår färgleverantör Jotun.

Lyckat innovationsprogram
Ett tiotal företag erbjuds under åtta månader hjälp av SCA, IBM, Processum och BizMaker för att utveckla och kommersialisera sin produkt eller tjänst på större marknader.

SHAPE framtidssäkrar vår verksamhet
SHAPE är ett koncernövergripande projekt som innebär både förändrade arbetssätt och ett nytt gemensamt IT-system.

I urval
I urval

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Nytt nummer av New Ways

Årets tredje nummer av SCA Logistics tidning

New Ways finns nu att läsa på webben.
0

Jan Svedjebrant utses till tillförordnad chefsjurist i SCA

Jan Svedjebrant utses till tillförordnad

chefsjurist i SCA från och med den 1 december 2021.
0 Pressmeddelanden

Enkla naturvårdsåtgärder kan göra stor skillnad - SCAs arbete med ÅGP-arter

Grävda gropar för att gynna sparvar och några

borttagna granar för att hjälpa en växt. Ibland kan enkla åtgärder göra skillnad för den biologiska mångfalden. Det vet SCAs olika specialister som bland annat arbetar med känsliga arter i våra skogar.
0

Nytt nummer av Din Skog

Så stor blir skillnaden mellan skött och oskö

tt skog. Proffsig planering som banar väg för produktion och naturhänsyn och skogsägare som står på fyra ben. Nu finns det ett nytt fullspäckat nummer av Din Skog för dig som gillar skog och skogsbruk.
0
Nyheter

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 100 000 aktieägare per den 31 december 2018. Aktiekapitalet ägs till cirka 55 procent av svenska ägare och 45 procent av utländska ägare. Den största andelen utländska ägare återfinns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Årsredovisningar

SCAs årsredovisning 2020

Ett prioriterat område i årsredovisningen rör biologisk mångfald. Du kan läsa mer om det i årsredovisningen, men även ta del av hela programmet här på sca.com

 

Års- och hållbarhetsredovisningar

Du kan även beställa en tryckt årsredovisning, den kan skickas från och med 6 april

SCAs årsredovisningar
SCAs årsredovisningar