Unika insatser som stärker din verksamhet

Vilka förbättringar kan göra din verksamhet mer lönsam? Effektivare korrugeringsprocess? Mer R&D-inriktad företagskultur? Djupare förståelse för pappersindustrin? Optimerade leverans- och logistiktjänster? Oavsett mål kan vi hjälpa dig dit du vill.

Kontakta oss

SCA Optimisation Programme

SCA Optimisation Programme är skapat för att göra din design- och korrugeringsprocess så effektiv som möjligt. En viktig del i programmet är Corrugator Performance Assessment, en fullständig bedömning av prestandan i din korrugeringsprocess med konkreta rekommendationer för förbättrad körbarhet, effektivitet och kvalitet. En annan komponent är SCA Smart Box, ett digitalt simuleringsverktyg som gör att du kan testa olika konstruktioner utan risk för onödig åtgång av material, tid eller pengar. 

Vilka effektivitetsvinster kan du göra?

SCA Innovation Programme

Alla innovationer börjar med en tanke. Vad kan ni vinna på att arbeta fram nya idéer på ett fokuserat och kontrollerat sätt? Kanske ett nytt koncept med affärspotential eller till och med en preliminär design! Vårt innovationsprogram hjälper er att gå från idé till handling.

Hur långt kan en ny tanke ta er?

SCA Training Programme

Dagens korrugeringsprocess är mer komplex än någonsin. Nya material, ny teknik och nya lösningar innebära ofta nya utmaningar. SCA Training Programme är till stor hjälp när du vill ligga steget före. Kombinationen av din kunskap om emballering och vår kunskap om material, utvecklar din expertis – från fiber till box. Vi går igenom det väsentliga inom produktsäkerhet, hur du diagnostiserar och motverkar problem, hur du arbetar säkert och hur du uppnår konkurrensfördelar.

Vad vill du lära dig?

SCA Supply Programme

Vårt skräddarsydda logistikprogram går igenom alla komponenter i leveranskedjan. Tillsammans arbetar vi för att identifiera och minimera dina kostnadsdrivare. Du får full kontroll över ditt lager, effektivare och säkrare leveranser och mindre administrativt arbete. SCA Supply Programme ger en komplett överblick över hela processen – från beställning till leverans.

Vill du effektivisera dina logistiktjänster?