Vi hjälper dig med långsiktiga och flexibla leveranser av biobränslen.

Vi är en av Europas största producenter av skogsbaserad bioenergi med en total produktion på cirka 11,9 TWh per år. I Sverige har vi tre pelletsfabriker som har en årlig produktionskapacitet om 300 000 ton.

Vårt breda bränslesortiment möjliggör leverans av trädbränsleblandningar efter ditt önskemål, t ex viss fukthalt och fraktionsfördelning. Leveranserna kan bestå både av biobränsle från skogen såsom till exempel grot och stamvedsflis samt biobränslen från industrin i form av t ex bark, spån, pellets och briketter.

Fördelar med leverans av biobränsle från SCA

  • Stor och bred råvarubas ger möjlighet till flexibel bränslemix
  • Egen produktion och logistik borgar för långsiktigta och trygga leveranser
  • Kontroll på hela kedjan från råvara till kund
  • Lång erfarenhet av biobränslen och pelletsproduktion
Biobränsle
Biobränsle

SCA Pellets

Högt energivärde (4,9 kWh) och jämn kvalitet. 6 och 8 mm pellets. Produktvärden bättre än Svensk Standard A1. Det är bara några av fördelarna med vår pellets.

Mer om vår pellets

Kontakta oss på företagsmarknad om du vill köpa eller sälja biobränsle.

Välkommen att höra av dig!
Kontakt
Kontakt

Biobränsle från skog

Vid skogsavverkningen produceras råvara till massa-, papper- och sågverksindustrier. Av den råvara som inte passar industrin producerar vi biobränslen till våra egna industrier samt externa kunder såsom kraft- och värmeverk.

 

Avverkningsrester

GROT, GRenar Och Toppar Uttag av grot från skogen sker till största delen efter avverkningar på grandominerade skogar på frisk skogsmark. Uttagen föregås av en så kallad grotanpassad avverkning, där vi lägger grenar och toppar i högar vid sidan av skördarens körstråk samtidigt som träden avverkas. Vi levererar grot till våra kunder, antingen i form av skogsflis eller som lösgrot (oflisad).

 

Bränsleved och Stamvedsflis

Bränsleved består av träd eller delar av träd som inte är anpassade för massa- och sågverksindustrins processer.Det kan exempelvis vara träd som drabbats av rotröta eller som har andra defekter. Bränsleveden levereras till våra kunder som rundved eller flisad (stamflis).

 

Återvunnet biobränsle

Returträflis, RT-flis. RT-flis, framställs genom krossning eller flisning av gammalt emballage, form-, eller rivningsvirke samt av spill från om- och tillbyggnationer.

 

Biobränsle från industrin

Träråvara som inte kan användas av industrierna blir biobränsle. Biprodukter från sågverken som bark, spån och torrflis blir bränsle och cellulosaflisen råvara till industrin.

 

Biprodukter från sågverk:

  • Sågspån
  • Kutterspån
  • Bark
  • Torrflis
  • Briketter
  • Pellets

 

Allt utom stammen är möjlig råvara i vår energiproduktion

 

Ur trädet

Toppar 5%
Grenar 10-15%
Stam 60-65%
Stubbar 5-10%
Rötter 10-20%

 

Ur massaveden

Flis 85-90%
Bark 10-15%

 

Ur timmerstocken

Trävaror 45-50%
Flis 30-35%
Sågspån 10-15%
Bark 5-15%