Mycket händer just nu inom området test på SCA, i och med vårt pågående implementeringsprojekt för ett helt nytt SAP S/4HANA affärssystem.

Projektet har väl etablerade testprocesser och metoder, och detta vill vi utnyttja genom att ha intern kompetens för att ta emot detta och jobba på liknande sätt i vår förvaltning.

Tech-teamets uppgift är att tillhandahålla själva plattformen, eller verktygen, för detta. Vi jobbar i nära samarbete med vår Release Manager, våra processexperter på IT och nyckelanvändare från verksamheten.

 

Vi jobbar med komponenter/områden som:

·         SAP S/4HANA Test Automation Tools

·         CBTA - Component Based Test Automation

·         SAP PI Test Tools

Kickoff SHAPE Quality Hotel Sundsvall, 7 maj, 2019.