Är du nyfiken på att forma framtiden med skogens kraft? Hos oss får du både fart på karriären och får möjlighet att bidra till lösningen på klimatfrågan. Sök vårt Early Career-program och kombinera ett fast jobb med personlig utveckling. Vi söker dig som är nyutexaminerad eller har jobbat ett par år. Early Career-programmet pågår i 18 månader.

Detta är SCA

Illustration Forest

Skog
Skog förvaltar skogsinnehavet på 2,6 miljoner hektar i norra Sverige och 60 000 hektar i Estland, Lettland och Litauen. Verksamheten ansvarar för SCAs skogsbruk och skötseln av de egna skogarna och erbjuder skötsel och inköp av skog från privata skogsägare.

Illustration Wood

Trä
En konkurrenskraftig sågverksindustri är motorn i skogsbruket. Vi tillverkar träprodukter för bygghandeln, träindustrin och ditt hem. Våra produkter består utav högkvalitativ råvara från norra Sverige och tillverkas i Sverige men produkterna används runt om i världen.

Containerboard

Containerboard
SCA driver två pappersbruk som tillverkar kraftliner. Ett förpackningspapper för transportförpackningar. I ett integrerat pappersbruk produceras dessutom värdefulla biprodukter och grön energi.

Illustration Pulp

Massa
Det som inte kan bli trävaror av trädet blir massa. Förutom massa producerar ett massabruk biflöden i form av gröna kemikalier, grön elektricitet, värme och råvara till biodrivmedel.

Illustration Energy

Förnybar energi
Vindkraft projekteras och byggs på SCAs mark. Restprodukter från skogen och skogsindustrin blir biobränslen, pellets, biodrivmedel och biokemikalier.

Inköp och Logistik

Inköp och logistik
Logistik är en kärnverksamhet för ett skogsbolag. Råvara ska kostnadseffektivt transporteras till industri och produkterna ska levereras till kunder över hela världen. Inköp gör storskaliga industriella upphandlingar inom indirekta material och tjänster.

Early Career

Vi gör resultat

SCA har en stabil och lönsam värdetillväxt över tid. Som Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark skapar SCA värde i och av skogen. I en omställning mot ett mer hållbart samhälle spelar skogen en allt viktigare roll. Förnybara produkter som biobränsle, förpackningspapper och trävaror tillverkade av träd från SCAs skogar blir substitut för fossila bränslen, plast och betong. SCA tillverkar produkter som har en långsiktigt växande efterfrågan och som möter höga krav på hållbarhet och kvalitet. 

Skogen bidrar med klimatnytta. En växande skog binder koldioxid. Tillsammans med högre produktion av förnybara produkter och investeringar i hållbar teknik kan SCAs klimatnytta öka i framtiden.

Strategi för lönsam tillväxt

När livsmiljön har betydelse

SCA finns i norra Sverige. Var du än jobbar har du nära till naturen. Fjällvärlden, kusten och inlandets älvar och dalgångar är en del av ditt vardagsliv.

Fem årstider

Spirande vår, sommar med ljusa nätter, färgglad höst och riktig norrskensvinter. Norrland bjuder även på den härliga vårvintern när snön fortfarande är djup och solen gassar.

För dig och din familj

Outdooraktiviteter för både spänning och återhämtning. Berikande kultur, evenemang och stadsliv. Norrland har ett vänligt tempo för dig och din familj.

Var vill du bo?

I staden, lite utanför eller på landet? Våra moderna produktionsanläggningar ligger så till att du kan välja hur du vill bo.

Vårt huvudkontor

Vårt huvudkontor och forskningscenter ligger i Sundsvall. Här finns Mittuniversitetet, hög branschbredd och ett stort utbud av kultur- och friluftsliv.