Lossning och lastning av containerfartyg.

Logistik

Sjö- och landtransporttjänster

SCA Logistics tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader. Verksamheten stöds av ett nätverk av terminaler på strategiska platser runt om i Europa och Nordamerika.

Fartyg container SLS

SCA Logistics film

SCA Logistics film

Vår kortfilm ger dig en inblick i vår verksamhet. På bara ett par minuter ger vi dig information om våra terminaler i Sundsvall och Umeå - våra transportvägar, transportsätt och vilka olika typer av gods vi hanterar. Från norra Sverige ut i Europa och stora delar av världen.

Vill du veta mer om oss?

Om oss
SCA Logistics tillhandahåller konkurrenskraftiga logistiska lösningar och ständigt förbättrade tjänster i kundernas hela leverantörskedja. Det bidrar till att öka värdet på våra kunders produkter.

Sjötransporter
SCA Logistics erbjuder frakt på Containerfartyg och RoRo. Läs mer nedan om de olika alternativen.

Väg & Järnväg
Vi hanterar stora volymer av transporter på väg och järnväg. I kombination med våra övriga transportslag kan vi skapa effektiva leverantörskedjor. Transporter på väg och järnväg upphandlas i stora och globala anbud för att överträffa efterfrågan på kapacitet, kvalitet och värde.

Terminal Umea, SCA Sourcing & Logistics.

Terminaler
Vi har en stark närvaro i Sverige genom terminalerna i Umeå och Sundsvall som betjänar regionens industrier. I kombination med vårt terminalnätverk i andra delar av landet samt i Europa och Nordamerika tillhandahåller vi transporter till nästan vilken plats som helst med olika transportslag.

New Ways Magazine
Vår tidning skickas ut till våra kunder och leverantörer fyra gånger per år. New Ways skrivs i Sundsvall och erbjuder en uppdatering och nyheter om vad som händer hos oss och i vår bransch. Från och med 2022 gör vi två utgåvor i digital form som skickas ut via mejl som ett nyhetsbrev, och två utgåvor i tryckt form. Om du vill ta del av nyhetsbrevet kan du skicka din mejladress till subscribe.newways@sca.com

Kontakta oss

Ny containerhamn i Tunadalshamnen, Sundsvall

Läs mer