• Industrier i samarbete för en mer hållbar framtid

  Det gröna kemibolaget Sekab och SCA har tillsammans med RISE och RISE Processum i projektet Lignosize arbetat med idén att ersätta dagens fossilbaserade hydrofoberingsmedel i produktionen av papper. Genom att förädla den förnybara råvaran lignin kommer användningen av fossila kemikalier vid pappersproduktion att minska.

  0
 • Fullt möjligt med autonom markberedning och plantering

  Det är möjligt att skapa en självstyrande maskin för markberedning och plantering. Det visar samverkansprojektet Autoplant. Efter testkörningar med den nya tekniken på SCA-mark i höstas redovisar nu projektet sina resultat.

  0
 • SCA gör åtgärder för flodpärlmusslan

  SCA är en av flera deltagare i det omfattande vattenvårdsprojektet LIFE Revives som går ut på att återskapa bestånd av flodpärlmussla och dess livsmiljö i norra Sverige. Under året har vi tagit bort gamla trummor och ersatt dem med smarta och kostnadseffektiva valvbågar som bidrar till att återskapa en naturlig bäckbotten där fisken kan vandra, vilket gynnar musslan.

  1
 • Vi är stolta att hälsa er välkomna till SCA Arena

  SCA förlänger och fördjupar sitt engagemang i Timrå IK genom ett sponsringsavtal där arenan namnges till SCA Arena. Avtalet grundar sig i viljan att fortsätta stötta det viktiga sociala hållbarhetsarbete som involverar hela föreningens verksamhet från skridskoskola för barn och unga till elitlag.

  4
 • Många återvätade våtmarker på SCA-mark

  Våtmarker fungerar som naturens eget reningsfilter och fyller därför en viktig funktion i skogslandskapet. SCAs ambition är att öka insatserna för återvätade våtmarker och gynna biologisk mångfald, minska utsläpp av klimatgaser och öka våtmarkernas buffrande förmåga att behålla vattnet i landskapet.

  2
 • Ständigt lärande på referensmöte i Sörgraninge mångfaldspark

  Årets referensgruppmöte i Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland bjöd på givande diskussioner där gruppen bland annat besökte ett asprikt område och ett försök med blädning. – Det blev en intressant och rolig dag, tack vare våra engagerade intressenter, säger Mikael Berg, naturvårdsspecialist och ansvarig för Sörgraninge.

  1
 • Inbjudan till kapitalmarknadsdag

  SCA bjuder härmed in till en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media den 25 november 2022 klockan 13.00 CET.

  19 Börsinformation
 • Varningssystem på SCAs markberedare skyddar lämningar

  SCA är först ut i skogsbranschen med ett varningssystem i markberedningsmaskinerna för att skydda forn- och kulturlämningar. Tack vare blinkande ljus i annan färg får föraren veta när maskinen kommer nära en lämning, och kan på så vis se till att inte skada den. – Det här är revolutionerande och innebär ett stort steg framåt för vårt arbete med att minska skadorna, säger Ulla Sandenér, avdelningschef för SCAs skogsvård.

  4
 • SCA och Holmen genomför förstudie avseende nytt sågverk

  SCA och Holmen har i dag kommit överens om att genomföra en förstudie avseende ett potentiellt nytt samägt sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun i Västerbotten. Ett nytt sågverk i Norrland med hög produktionskapacitet skulle långsiktigt öka värdet på skogstillgångar.

  3 Börsinformation
 • Förnybar energi blir nytt rapporterande segment i SCA

  SCA har beslutat att Förnybar energi från och med den 1 januari 2023 blir ett nytt rapporterande segment. Beslutet är i linje med SCAs uttalade ambition att växa och realisera affärsmöjligheter inom energiområdet.

  6 Börsinformation