SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är centralt i SCAs strategiska inriktning och tillsammans med engagerade medarbetare, innovationskraft och ständiga förbättringar skapas lönsam tillväxt.

En integrerad och välinvesterad industri

SCA grundades 1929 som ett skogs- och skogsindustribolag. Efter många år av framgångsrik expansion, både geografiskt och till nya verksamhetsområden, renodlades verksamheten under 2017 genom utdelningen av hygienverksamheten till SCAs aktieägare.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. SCAs affärsmodell är att uthålligt skapa högsta möjliga värde av, ur och kring denna unika resurs.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, varav 2,0 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Kring denna resurs har SCA byggt en integrerad och välinvesterad industri som tar vara på hela trädet. Av råvaran utvecklar SCA produkter för kunder världen över med höga krav på kvalitet, leveranstrygghet, service och hållbarhet.

Syfte

Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid.
Vi gör det genom ansvarsfullt skogsbruk,
resurseffektivitet och förnybara produkter.

Kärnvärden

Ansvar
Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

Högklassighet
Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och tjänster för en hållbart lönsam och förnybar framtid.

Respekt
Respekt för kollegor, våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet. Människors lika värde och respekt för varandra främjar samarbeten och gör att vi utvecklas – som människor och som företag.

Vår berättelse

Vår unika tillgång är ett par millimeter lång, en bråkdel av en millimeter bred och ansvarsfullt skött så räcker den för evigt – träfibern.

​Som Europas största privata skogsägare med mer än två miljoner hektar skog, känner vi ett stort ansvar för människor och natur. Vi planterar träd som ska växa i nästan ett sekel innan de skördas. Långsiktighet är en del av vår affärsstrategi, en del av vår själ. Vi sköter våra skogar för att de ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser – och naturligtvis virke – i framtiden som idag.

Varje del av trädet tas tillvara, både från våra egna skogar och de träd vi köper från andra skogsägare. Den ena produktens restprodukt blir råvara i nästa. Från våra anläggningar går en ekonomisk pulsåder ut till våra kunder runtom i världen.

När 8 miljarder människor ska leva väl tillsammans på jorden måste förnybara resurser ersätta ändliga. Vårt innovationsarbete, och roll som skogsbolag, kan förändra framtiden på ett omvälvande och revolutionerande vis, på riktigt.

Kanske är det vårt norrländska arv som sätter prägel på hur vi tar oss an att hitta morgondagens lösningar. Uthålligt, envist och metodiskt strävar vi ständigt efter detaljerna som kan göra stor skillnad. Vi har skapat ett ledande skogsindustriellt ekosystem med produkter och tjänster som gör våra kunder ännu mer uppskattade av sina kunder.

Och det är vårt – alla medarbetares – gemensamma engagemang som skapar resultaten. Tillsammans följer vi vår övertygelse om skogens värde för en hållbar framtid för alla. När skogen växer, växer vi.