Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Affärsområde Skog

SCAs affärsområde Skog förvaltar SCAs skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar i norra Sverige och 60 000 hektar i Estland. Lettland och Litauen. Verksamheten ansvarar för skogsbruket och skötseln av de egna skogarna. En viktig del är köp av virke från privata skogsägare och vårt tjänsteerbjudande kring skogsskötsel.

Plantskolor
SCAs plantverksamhet NorrPlant består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor.

Skogsförvaltning & lokalkontor
SCAs skogsverksamhet består av fem funktioner med ca 40 kontor i Norrland. De ansvarar bland annat för köp av virke från privata skogsägare, skogsskötsel, avverkning och virkestransporter.

Timmer vid Tunadals sågverk.

Virkesanskaffning & virkesterminaler
Industriförsörjning ansvarar för virkesanskaffningen till våra industrier. Våra virkesterminaler är viktiga nav i virkesflödet.

Krossprodukter
Vi säljer krossmaterial från SCAs bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.

Affärsområde Trä

Vi tillverkar träprodukter för bygghandeln, träindustrin och ditt hem. Våra produkter består utav högkvalitativ råvara från norra Sverige och tillverkas i Sverige men produkterna används runt om i världen.

Tunadals sågverk
Tunadals sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Sundsvall, Västernorrlands län.

Bollsta sågverk
Bollsta sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Bollstabruk, Västernorrlands län.

Munksunds sågverk
Munksunds sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Piteå, Norrbottens län.

Rundviks sågverk
Rundviks sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Rundvik, Västerbottens län.

Gällö sågverk
Gällö Såg ingår i bolaget Gällö Timber. Gällö Såg ligger i Gällö, Jämtlands län. Gällö Timber ägs till 50 procent av SCA Wood och 50 procent av Persson Invest. SCA Wood ansvarar för försäljning av trävaror.

SCA Wood Scandinavia
Vi förser den skandinaviska marknaden med trävaror och har även en säljorganisation, förädling och distribution.

SCA Wood Hong Kong
SCA Wood Hong Kong har både en säljorganisation och samarbetspartners för vidareförädling av trävaror. Försäljningskontoret ligger i Hong Kong.

Uni4 Marketing
Uni4 Marketing är specialiserade på marknaden för skandinaviska trävaror i Nordafrika och Mellanöstern.

Affärsområde Containerboard

SCA driver två pappersbruk som tillverkar kraftliner. Skogen omvandlas till stark kraftliner som möter kundens specifika och höga krav på kvalitet, hållbarhet och prestanda.

Obbola pappersbruk
SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

Munksunds pappersbruk
Vi tillverkar förpackningspapper med vitt eller brunt ytskikt för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

Arcwise produkter

Arcwise

Affärsområde Massa

Affärsområde massa omfattar Östrands massafabrik som tillverkar NBSK massa. Fabriken är nu en av de främsta i världen när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och miljö. Nu tredubblas CTMP kapaciteten i en ny anläggning vid Ortvikens industriplats.

En världsledande massaproducent
Östrand är en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft.

Ny massafabrik i Sundsvall
CTMP-marknaden växer globalt och med vår gedigna erfarenhet och kompetens av mekanisk massa bygger vi nu en av världens största anläggningar för CTMP-massa. Produktionen ökar från dagens 90 000 ton till 300 000 ton per år.

Affärsområde Förnybar energi

Vindkraft projekteras och genereras på SCAs mark. Restprodukter från skogen och skogsindustrin blir biobränslen, pellets, biodrivmedel och biokemikalier.

Vindkraft. Förnybar energi.

Vindkraft
SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien. Vi kan erbjuda markområden med goda vindförhållanden och möjligheter att etablera stora vindparker.

Biobränsle & pellets
Vi är en av Sveriges största pelletstillverkare. Tillverkningen sker i Härnösand, Stugun och Luleå. Tack vare en stor och bred råvarubas kan långsiktiga leveranser med en flexibel bränslemix erbjudas.

Förnybara drivmedel
Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och utveckling skapar vi framtidens biodrivmedel.

Stödjande enheter

SCAs inköp- och logistikenhet gör storskaliga industriella upphandlingar inom indirekta material och tjänster, tekniskt underhåll, produktionsmaterial och returfiber samt erbjuder logistiktjänster. SCA R&D CENTRE stödjer SCAs verksamheter, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer. I organisationen ingår specialistkompetens som säkerställer spetskunnande inom nyckelområden för SCA.

Container lift at Terminal Sundsvall.

Logistik
SCA Logistik erbjuder omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader.

Innovation och forskning
SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. SCA R&D Centre är företagets gemensamma forskningsenhet. Allt utvecklingsarbete baserar sig på trender, kund- och konsumentinsikt, ny teknologi, hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet.

Natalie Genberg utför underhållsarbete i centrala verkstaden, Munksunds pappersbruk.

Underhåll
I organisationen finns både en bred och mer specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt.