SCA B: 150,2 SEK (-2,60)

Höstskog

Investerare

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Investerarpresentation, april 2022

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2022

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.
3 Börsinformation

Investeringar i Munksunds sågverk för att öka värdet från varje träd

SCA investerar 13 miljoner kronor i sågverket

i Munksund. Det handlar om flera olika investeringar i en kedja som syftar till att ytterligare höja värdet från varje träd.   
1 Pressmeddelanden

SCA stärker den hållbara värdekedjan med investering i pelletsanläggning i Nordmaling

SCA har beslutat att investera 70 miljoner

kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.
5 Pressmeddelanden

Delårsrapport Q1 2022

21 Börsinformation

SCAs årsstämma 2022

SCAs årsstämma 2022 ägde rum den 31 mars 2022

. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.
14 Börsinformation
Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 22 juli.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 28 oktober.
IR kalender

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Kontakta IR

Beställ en tryckt årsredovisning: 
www.sca.com/tryckt 

Mail: 
ir@sca.com

Alla IR-kontakter