• Inbjudan till kapitalmarknadsdag

  SCA bjuder härmed in till en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media den 25 november 2022 klockan 13.00 CET.

  19 Börsinformation
 • SCA och Holmen genomför förstudie avseende nytt sågverk

  SCA och Holmen har i dag kommit överens om att genomföra en förstudie avseende ett potentiellt nytt samägt sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun i Västerbotten. Ett nytt sågverk i Norrland med hög produktionskapacitet skulle långsiktigt öka värdet på skogstillgångar.

  3 Börsinformation
 • Förnybar energi blir nytt rapporterande segment i SCA

  SCA har beslutat att Förnybar energi från och med den 1 januari 2023 blir ett nytt rapporterande segment. Beslutet är i linje med SCAs uttalade ambition att växa och realisera affärsmöjligheter inom energiområdet.

  6 Börsinformation
 • SCAs delårsrapport Q3 2022

  Januari-september 2022 jämfört med januari-september 2021  · Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 15 921 (14 059) MSEK, vilket främst relaterade till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. · EBITDA steg med 30 procent till 8 213 (6 303) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. Kostnadsökningar har till stor del dämpats genom stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom ved och energi. EBITDA-marginalen stärktes till 51,6 (44,8) procent. · Rörelseresultatet ökade till 7 052 (5 226) MSEK. · Operativt kassaflöde förstärktes till 4 958 (3 453) MSEK och finansierade fullt ut pågående strategiska investeringar. · Resultat per aktie var 7,85 (5,68) SEK.

  8 Börsinformation
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2022

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  129 Börsinformation
 • Delårsrapport Q2 2022

  132 Börsinformation
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2022

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  94 Börsinformation
 • Investeringar i Munksunds sågverk för att öka värdet från varje träd

  SCA investerar 13 miljoner kronor i sågverket i Munksund. Det handlar om flera olika investeringar i en kedja som syftar till att ytterligare höja värdet från varje träd.   

  38 Pressmeddelanden
 • SCA stärker den hållbara värdekedjan med investering i pelletsanläggning i Nordmaling

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.

  34 Pressmeddelanden