Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, synpunkter eller klagomål som rör vår skogliga verksamhet. Det kan gälla vårt skogsbruk i allmänhet eller vår certifiering enligt FSC® (FSC® 004466) och PEFC.

När du skickar ett mejl till oss skapar vi ett ärende som registreras i vårt system för ärendehantering. Du får sedan en bekräftelse inom tio arbetsdagar på att vi har tagit emot ditt ärende, med information om när du kan förvänta dig ett svar. När vi har hanterat ditt ärende och kan återkoppla med ett svar får du ett nytt mejl från oss. 

Så skickar du ett ärende till oss

Läs mer nedan om vad du ska ta med i ditt mejl till oss. Där finns även mer information om vad som gäller för synpunkter och klagomål som rör vår certifiering.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

SCAs certifierade skogsbruk

Vid förfrågningar, synpunkter och klagomål som har koppling till vår skogscertifiering enligt FSC® (FSC® 004466) och PEFC, finns det en arbetsgång för att dessa ska hanteras så nära skogen som möjligt:

Steg 1: För att skicka in en synpunkt eller klagomål på vårt certifierade skogsbruk, ska du alltid skicka ditt ärende först till SCA Skog via epost: info.skog@sca.com 
Vi hanterar ditt ärende skyndsamt.

Tänk på att alltid ta med detta i ditt mejl:

  • Märk ditt mejl i ämnesraden med "Synpunkt/Klagomål gällande Xxxxx - SCA Skog FSC/PEFC"
  • En utförlig beskrivning av ditt ärende. Bifoga gärna bilder och karta för att underlätta och påskynda hanteringen
  • Specificera vilket/vilka krav i standarden som din synpunkt/ditt klagomål gäller
  • Dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer)

Steg 2: Om du anser att du inte har fått ett tillfredsställande svar från oss, har du möjlighet att gå vidare med synpunkten/klagomålet till det certifieringsorgan som reviderar och ställer ut SCA Skogs certifikat. FSC och PEFC revideras av DNV som du når via epost: fsccomplaints@dnv.com

På svenska FSCs hemsida hittar du mer information om hur du går tillväga för att lämna synpunkter på vårt certifierade skogsbruk.Till FSCs sida 

Hjälp oss att bli bättre

SCAs skogsbruk generellt

Vid förfrågningar, synpunkter och klagomål som rör vårt skogsbruk allmänhet, vänd dig alltid till oss på SCA Skog via epost: info.skog@sca.com 

Tänk på att alltid ta med detta i ditt mejl till oss:

  • En utförlig beskrivning av ditt ärende. Bifoga gärna bilder och karta för att underlätta och påskynda hanteringen
  • Dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer)
Hjälp oss att bli bättre