Arbete med gallringsskördare.

SCA Skogsutbildningar

Välkommen till SCA Skogsutbildningar - vår portal där du som arbetar i skogen kan lära dig mer om slutavverkning, virkesvärde och maskiner.

Våra utbildningar

De flesta av våra utbildningar innehåller filmklipp som ligger på vår Youtube-kanal och skriftlig dokumentation. Utbildningarna uppdateras löpande. För att göra det lättare att hitta specifika fakta är de längre avsnitten uppdelade i delavsnitt.

Slutavverkning
Här finns filmer och dokument som beskriver olika moment i en slutavverkning. Lär dig mer om hur SCA arbetar med SED-metoden, brobygge, hänsyn till forn- och kulturlämningar, grotanpassad avverkning samt alternativa metoder i tallskog.

Virkesvärdesutbildning
Virkesvärdesutbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med skog och avverkning för SCA.

Maskinspecifika sidor
Här samlar vi instruktionsfilmer som handlar om hur man ska ställa in skördare av olika maskinmärken.