Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats att njuta av. Välkommen hit för att koppla av, vandra, jaga, fiska och plocka bär och svamp.

Besök SCAs mångfaldsparker

Välkommen ut till våra fem mångfaldsparker. Parkerna är större skogsområden som vi sköter för att gynna känsliga djur- och växtarter. Vi använder en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka naturvärden som redan finns och skapa nya. I våra parker lyfter vi också fram kulturhistoriska och rekreativa värden.

Våra mångfaldsparker

SCA-spåret i Piteå

På Pitholmsheden utanför Piteå ligger SCA-spåret. Här kan du njuta av naturen och den vackra tallhedlanskapet medan du motionerar. När det är barmark är du välkommen att promenera, springa eller cykla och under vintern kan du använda spåret för skidåkning. Missa inte den utmanande hinderbanan!

Läs mer om SCA-spåret
Motion i skogen

Fåssjödals mosippeskog

Välkommen till Fåssjödals mosippeskog i Härjedalen, Här har SCA avsatt cirka 100 hektar mark med ett större antal av den mycket vackra, men hotade blomman mosippa. Tanken är att sköta om blomman med åtgärder som är anpassade för dess behov.

Fåssjödals mosippeskog

Jämtkrogens fjärilslandskap

I Jämtkrogens fjärilslandskap har hotade fjärilar fått en fristad. Här bedriver SCA ett unikt samarbete med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland och andra parter för att hjälpa fjärilarna.

Jämtkrogens fjärilslandskap

Mer att upptäcka

Jakt och fiske

Jakt har en viktig roll i skötseln av våra skogar och vi upplåter jakt åt tusentals jägare varje år. Det finns också gott om fina fiskevatten på våra marker.

Jakt och fiske

Antesbodarna & Lögdö Wild

Lögdö Wild är ett stort markområde norr om Sundsvall dör man kan fiska, vandra, campa och bara vara. Antesbodarna är Västerbottens nu enda levande fäbod.

Lögdö wild Antesbodarna

Mer att upptäcka

Galtströms bruk

Galtströms bruk, som är SCAs vagga, ligger vid kusten ett par mil söder om Sundsvall. Området är ett fint utflyktsmål för den som vill besöka en välbevarad järnbruksmiljö eller botanisera i en intressant havsstrandflora kring några av de närbelägna stränderna.

Galtströms bruk

Utflyktsmål

Vattenreglering av Armsjön

Som ägare av Armsjödammen ansvarar SCA för regleringen av vattenståndet i Armsjön, sydöst om Sundsvall. Det innebär att vi ser till att det finns lämpligt med vatten i Armsjön, Armsjöån och alla dammar som hör till. Varje vecka uppdateras journalen över vattenståndet.

Vattenreglering av Armsjön

Allemansrätt

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Den kan sammanfattas med orden "Inte störa – inte förstöra".

Läs mer

Våra vägar

Våra skogsbilvägar som är öppna för trafik får nyttjas av jägare, fiskare, bärplockare och andra som vill röra sig ute i skogen.

Läs mer