Ett ledande industriellt ekosystem drivet av skogens kraft

 

SCA verkar på en mängd olika marknader och kommer varje dag i kontakt med tiotusentals människor världen över. Vår gemensamma värdegrund och visuella identitet speglar hur vi vill uppfattas och med hjälp av dessa blir vi tydliga och enhetliga mot våra målgrupper. Utgångspunkten för vår visuella identitet är allt det som är kärnan i verksamheten: vår gemensamma tillgång skogen, vår historia, drivkrafterna för hållbarhet och vårt ständiga fokus på förbättringar och innovation.

Om du har frågor om SCAs visuella identitet vänligen kontakta oss via e-post: varumarke@sca.com.

SCAs visuella identitet
internfilm-visuell-identitet.png

SCAs visuella identitet

Visuellt koncept

 

Det visuella konceptet utgår från den cirkulära rörelsen och transformationen som finns i det skogsindustriella ekosystemet i form av förnybarhet, skogens eviga kretslopp och vår affärs långsiktighet. Det cirkulära finns även i planeten vi vårdar och i trädstammen vi lever av.

 

Vår värdegrund

Syfte
Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid. Vi gör det genom ansvarsfullt skogsbruk, resurseffektivitet och förnybara produkter.

 

Våra kärnvärden

Ansvar
Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

 

Högklassighet
Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och tjänster för en hållbart lönsam och förnybar framtid.

 

Respekt
Respekt för kollegor, våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet. Människors lika värde och respekt för varandra främjar samarbeten och gör att vi utvecklas – som människor och som företag.

 

Företagsberättelse

Vår unika tillgång är ett par millimeter lång, en bråkdel av en millimeter bred och ansvarsfullt skött så räcker den för evigt – träfibern.

Som Europas största privata skogsägare med mer än två miljoner hektar skog, känner vi ett stort ansvar för människor och natur. Vi planterar träd som ska växa i nästan ett sekel innan de skördas. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är en del av vår affärsstrategi, en del av vår själ. Vi sköter våra skogar för att de ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser – och naturligtvis virke – i framtiden som idag. Varje del av trädet tas tillvara, både från våra egna skogar och de träd vi köper från andra skogsägare. Den ena produktens restprodukt blir råvara i nästa. Från våra anläggningar går en ekonomisk pulsåder ut till våra kunder runtom i världen.

När 8 miljarder människor ska leva väl tillsammans på jorden måste förnybara resurser ersätta ändliga. Vårt innovationsarbete, och roll som skogsbolag, kan förändra framtiden på ett omvälvande och revolutionerande vis, på riktigt.

Kanske är det vårt norrländska arv som sätter prägel på hur vi tar oss an att hitta morgondagens lösningar. Uthålligt, envist och metodiskt strävar vi efter detaljerna som kan göra stor skillnad. Vi har skapat ett ledande skogsindustriellt ekosystem med produkter och tjänster som gör våra kunder ännu mer uppskattade av sina kunder. Och det är vårt – alla medarbetares – gemensamma engagemang som skapar resultaten. Tillsammans följer vi vår övertygelse om skogens värde för en hållbar framtid för alla.

När skogen växer, växer vi.

Verktygslåda grundidentitet

 

Logotyp

 

Typografi

 

Färger

 

Grafiska element

 

Visuell värld

 

Layoutsystem

 

Bildspråk

bildsprak.png